Media Coverage Of UOBAM Vietnam
The Vietnam equity market still will be a attractive destination for the foreign investors. (Vietnam securities review, edition 194, Dec 2014)

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón nhận dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) nhờ định hướng nâng hạng thị trường và việc đàm phán, ký kết với các Ủy ban Chứng khoán của châu Âu cùng với việc xây dựng TTCK phái sinh...