• banner 1banner 1

Hội Đồng Quản Trị

 • Học vấn
  • Cử nhân Kế toán (Danh dự), Đại học Quốc gia Singapore, Singapore
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Ngân hàng và Tài chính Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
 • Kinh nghiệm
  • Hiện tại, Giám đốc Tài chính, Tập đoàn Tài chính và Dịch vụ Doanh nghiệp, UOB
 • MBA
 • Học vấn
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vềTài chính, Đại học Bang San DiegoExperience
 • Kinh nghiệm
  • Hiện tại, Tổng Giám Đốc, UOB Asset Management (Thái Lan) Co., Ltd.
 • CFA
 • Học vấn
  • Cử nhân Ngân hàng và Bảo hiểm, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
 • Kinh nghiệm
  • Hiện tại, Tổng Giám Đốc, UOB Venture Management Private Ltd
 • Học vấn
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Bolton, Vương quốc Anh
 • Kinh nghiệm
  • Hiện tại, Giám đốc mảng Thị trường Toàn cầu, Ngân hàng TNHH United Overseas Bank (Việt Nam) (UOB Việt Nam)
close