• banner 1banner 1

Quỹ Đầu Tư

Với đội ngũ chuyên gia đầu tư giỏi và giàu kinh nghiệm được hỗ trợ bởi hệ thống VCAS, kết hợp với quy trình đầu tư chặt chẽ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cao và quản trị doanh nghiệp tốt, UOBAM (Vietnam) cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về các quỹ mà chúng tôi hiện đang cung cấp cho nhà đầu tư tại Việt Nam: UVEF, UVEEF & UVDIF

­­Mục tiêu đầu tư của Quỹ UVIDF là tìm kiếm đồng thời nguồn thu nhập đều đặn định kỳ và tăng trưởng về vốn gốc trong dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định và cổ phiếu chất lượng cao. Quỹ cũng hướng đến mục tiêu chi trả lợi tức mỗi năm.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (Quỹ UVEEF) là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn trong dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng gồm cổ phiếu của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có các đặc điểm sau:

  • Cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản và thanh khoản tốt và có tiềm năng tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh
  • Cổ phiếu tuân thủ các chuẩn mực ESG (*) và được đánh giá điểm ESG tốt. Yếu tố này được đánh giá như khả năng tăng trường bền vững trong tương lai. Ngoài ra Quỹ UVEEF còn nhắm đến việc thúc đẩy các công ty thực hành tốt các chuẩn mực ESG để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Qua đó, sẽ làm gia tăng giá trị của các công ty này và góp phần gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ UVEEF.

(*) Khái niệm ESG: ESG là viết tắt của Môi trường (Environment – E), Trách nhiệm xã hội (Social – S), và Quản trị doanh nghiệp (Governance – G). ESG là một bộ chuẩn mực để đánh giá sự phát triển bền vững của 1 công ty bên cạnh mục tiêu trọng yếu truyền thống là tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp. 

  • Tiêu chuẩn môi trường (Environment – E): Đánh giá việc công ty sử dụng năng lượng hiệu quả, xử lý chất thải, ô nhiểm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tiêu chuẩn cũng xem xét các rủi ro môi trường mà công ty đang đối mặt và cách thức xử lý nhưng rủi ro đó.
  • Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội (Social – S): Đánh giá các mối quan hệ kinh doanh của công ty như quan hệ với nhà cung cấp, kênh phân phối… Tỷ lệ trích lập lợi nhuận để đóng góp vào cộng đồng xã hội. Điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe nhân viên. Có chính sách ngăn chặn lạm dụng tình dục hoặc phân biệt đối xử chủng tộc trong doanh nghiệp. 
  • Tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp (Governance – G): Đánh giá hệ thống kế toán, báo cáo, thông tin công ty chính xác và minh bạch. Quyền bỏ phiếu cổ đông về các vấn đề quan trọng, các biện pháp hạn chế xung đột lợi ích và quyền bình đẵng nữ giới trong quản trị doanh nghiệp cũng như sự đa dạng thành phần và tính độc lập của hội đồng quản trị. 

Quản lý Danh mục đầu tư là dịch vụ UOBAM Việt Nam dành cho các Khách hàng muốn có một danh mục đầu tư riêng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, được xây dựng dựa trên tiêu chí đầu tư cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của từng Khách hàng. Với kinh nghiệm quản lý Danh mục đầu tư nhiều năm tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đội ngũ chuyên gia đầu tư của UOBAM Việt Nam sẽ cung cấp cho Khách hàng giải pháp hiệu quả dựa trên tiêu chí đầu tư của Khách hàng.

close