• banner 1banner 1

Quỹ Và Dịch Vụ

Với đội ngũ chuyên gia đầu tư giỏi và giàu kinh nghiệm được hỗ trợ bởi hệ thống VCAS, kết hợp với quy trình đầu tư chặt chẽ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cao và quản trị doanh nghiệp tốt, UOBAM (Vietnam) cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp tại Việt Nam.

 

Tìm hiểu thêm về các quỹ mà chúng tôi hiện đang cung cấp cho nhà đầu tư tại Việt Nam: UVEFUVEEFUVDIF

Quản lý Danh mục đầu tư ủy thác là dịch vụ UOBAM Việt Nam dành cho các Khách hàng muốn có một danh mục đầu tư riêng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, được xây dựng dựa trên tiêu chí đầu tư cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của từng Khách hàng. Với kinh nghiệm quản lý Danh mục đầu tư nhiều năm tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đội ngũ chuyên gia đầu tư của UOBAM Việt Nam sẽ cung cấp cho Khách hàng giải pháp hiệu quả dựa trên tiêu chí đầu tư của Khách hàng.

Với kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán Việt Nam, kinh nghiệm đầu tư dồi dào cả trong và ngoài nước, cùng khả năng tiếp cận sâu rộng đến các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, UOBAM Việt Nam đủ năng lực đáp ứng những yêu cầu đầu tư phức tạp của Khách hàng. Với tiêu chí tối ưu hóa lợi nhuận của Khách hàng trong dài hạn có tính đến cảc rủi ro, chúng tôi luôn nỗ lực làm gia tăng giá trị tài sản đầu tư của Khách hàng thông qua dịch vụ tư vấn đầu tư.

close