• banner 1banner 1

Tin tức

2024

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF), chi tiết như sau...Đọc thêm

 

Căn cứ vào Giấy chứng nhận chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng số 40/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán cấp ngày 10/05/2024 cho Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam. Công Ty xin thông báo sẽ tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư được gửi kèm công văn này để thông qua các nội dung trong Tờ trình Đại Hội Nhà Đầu Tư.
Pursuant to the Certificate of Public Offering Fund No. 40/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 10/05/2024 to United Vietnam Dynamic Income Fund. The Company would like to announce that the Company shall collect written opinions of the First General Meeting of Investor during the first initial public offering. The Investor's Opinion Collection Form for approving the contents of the first General Meeting of Investor is enclosed to this letter. 

Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất là những Nhà đầu tư đã đăng ký mua và thực hiện góp vốn thành công trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ của Quỹ UVDIF lần đầu ra công chúng.
The Investor who has the rights for election at the first General meeting are those registered to subscribe and  transferred subscription amount successfully during the initial public offering of fund certificates of UVDIF.

Nhà Đầu Tư vui lòng tải Phiếu lấy ý kiến tại đây hoặc nhận phiếu lấy ý kiến tại các Đại lý phân phối.
Please download the Opinion Collection Form here or receive the Opinion Collection Form at the Distributors.

 

Tờ trình và các tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến của Nhà Đầu Tư bao gồm:
The Proposal and related documents regarding to the content to obtain written opinions of Investors, include:

 1. Công văn gửi Nhà Đầu Tư về việc xin ý kiến bằng văn bản. Tải tài liệu tại đây.
  Letter to the Investors regarding the obtaining written opinions of Investors. Please download the document here.

 2. Tờ trình các nội dung lấy ý kiến và biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ UVDIF. Tải tài liệu tại đây.
  Proposal on the matters of written voting of the Opinion Collection Form of Investor for the initial public offering of UVDIF. Please download the document here.

 3. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ UVDIF. Tải tài liệu tại đây.
  Draft of Resolution of the General Meeting of Investor of UVDIF. Please download the document here.

Thời hạn cuối cùng nhận lại Phiếu lấy ý kiến là trước 17:00 ngày 19 tháng 06 năm 2024 hoặc có thể kết thúc sớm hơn theo thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán mà sẽ được Công ty thông báo tối thiểu 3 ngày làm việc trước ngày kết thúc.
The last date of getting Opinion Collection Form is before 17:00 on  19th June 2024 or it may be ended early according to the period for receiving the subscription/payment, which will be notified at least 3 working days prior to the end date by the Company. 

Nhà Đầu Tư vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến cho Công Ty theo một trong các cách thức sau:
Please sign and return the Opinion Collection Form to the Company in one of the following ways:

 • (1)  Nhà Đầu Tư vui lòng fax, email, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư về Ban tổ chức Đại hội, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) theo địa chỉ sau:
  Please fax, courier, email, or send directly Opinion Collection Form to the organization team of UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company as information below:

  Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
  Địa chỉ: Tầng 7, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (84-28) 3910 3757 Fax: (84-28) 3824 2997
  Email: vn-uobam-ir@uobgroup.com hoặc vn-uobam-bd@uobgroup.com

  UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company
  7th Floor, Central Plaza Building, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Tel: (84-28) 3910 3757          Fax: (8428) 3824 2997
  Email: vn-uobam-ir@uobgroup.com  or vn-uobam-bd@uobgroup.com

 

 • (2) Nhà Đầu Tư gửi lại Phiếu lấy ý kiến tại Đại Lý Phân Phối nơi Nhà Đầu Tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn vào Quỹ.
  The Investor sends back the Opinion Collection Form at the Distribution where the Investor registers to buy and make capital contribution to UVDIF Fund.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn nêu trên được xem là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
The Opinion Collection Form are sent to the Company after the above deadline is considered invalid. The Opinion Collection Form are not sent back to Company are considered for non-participation votes

Công Ty mong nhận được ý kiến của Quý Nhà Đầu Tư của Quỹ UVDIF.
The Company looks forward to receiving opinion from Investors of UVDIF.

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF), chi tiết như sau:

 • Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam
 • Tên viết tắt: UVDIF
 • Tên tiếng Anh: United Vietnam Dynamic Income Fund
 • Loại hình quỹ: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở
 • Thời gian IPO: từ ngày 21/05/2024 tới ngày 19/06/2024
 • Danh sách Đại lý phân phối:
  • Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
  • Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương (TCBS)
  • Công ty cổ phần Fincorp (FINCORP)
  • Công ty cổ phần chứng khoán Vina (VNSC)
 • Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán/phát hành: Không giới hạn
 • Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu (nếu có): 5.000.000 (Năm triệu) Chứng Chỉ Quỹ
 • Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam/ Chứng Chỉ Quỹ)
 • Giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam/ Chứng Chỉ Quỹ)
 • Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 100 chứng chỉ quỹ tương đương 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF) ra công chúng. Giá chào bán: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: từ ngày từ ngày 21/05/2024 tới ngày 19/06/2024.

Thông tin chi tiết về việc chào báo chứng chỉ Quỹ UVDIF ra công chúng cụ thể: Xem tại đây!

 

Kính gửi Quý Nhà đầu tư/ Dear Valued Investors,

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (“Công ty”) xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ nhân dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 như sau:

UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company (the "Company") would like to announce the Reunification Day 30/04 and Labour Day 01/05 holiday schedule in 2024 as follows:

GIAO DỊCH TẠI VĂN PHÒNG/ OFFICE TRANSACTIONS:

 • Thời gian nghỉ: Từ Thứ 2, ngày 29/04/2024 đến hết Thứ 4, ngày 01/05/2024
  Closing time: From Monday, 29 April 2024 to Wednesday 01 May 2024
 • Thời gian làm việc lại: Thứ 5, ngày 02/05/2024
  Reopening time: Thursday, 02 May 2024

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ/ FUND CERTIFICATE TRADING:

 • Ngày chốt sổ lệnh: Thứ 6, ngày 26/04/ 2024
  Order closing date: Friday, 26 April 2024
 • Ngày giao dịch: Thứ 5, ngày 02/05/2024
  Trading date: Thursday 02 May 2024

Việc công bố NAV của các kỳ bị ảnh hưởng do lịch nghỉ vẫn sẽ được thực hiện theo quy định và chỉ có giá trị để tham khảo thông tin, không được sử dụng cho mục đích giao dịch chứng chỉ quỹ. Các yêu cầu của Quý khách gửi đến Công ty trong thời gian nghỉ lễ sẽ được xử lý vào Thứ Năm, 02/05/2024.

Chúc Quý Nhà đầu tư một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

The announcement of NAV of periods affected by the holiday schedule will still be carried out in accordance with regulations and for reference only, not used for the purpose of trading fund certificates. Our requirements or comments sent to our office email during the holiday will be proceeded on Thursday, 02/5/2024.

Wishing you a happy holiday!

 

 

Kính gửi Quý Nhà đầu tư/ Dear Valued Investors,

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (“Công ty”) xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm 2024 như sau:

UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company (the "Company") would like to announce the Hung Kings Commemoration holiday schedule in 2024 as follows:

 • Thời gian nghỉ: Thứ Năm, 18 / 04 / 2024
  Our office will be closed: Thursday, 18 April 2024
 • Thời gian làm việc trở lại: 19 / 04 / 2024
  Our office will be opened again: Friday, 19 April 2024

Các yêu cầu của Quý khách gửi đến Công ty trong thời gian nghỉ lễ sẽ được xử lý vào Thứ Sáu, 19/04/2024. Chúc Quý Nhà đầu tư/ Quý đối tác một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Our requirements or comments sent to our office email during the holiday will be proceeded on Friday, 19/04/2024. Wishing you a happy holiday!

Trong bối cảnh hiện nay, gửi tiết kiệm không còn là kênh sinh lời lý tưởng để gia tăng tài sản, thì bạn lựa chọn kênh đầu tư nào?

Đây là chủ đề sẽ được thảo luận trong HỘI THẢO TRỰC TUYẾN sắp tới vào ngày 26/03, được tổ chức bởi VNSC by Finhay cùng khách mời là anh Trương Minh Hùng - Giám đốc ESG, Công ty quản lý quỹ UOBAM và các chuyên gia quản lý tài sản tại các Công ty quản lý Quỹ hàng đầu và chuyên gia phân tích tài chính của Ngân hàng Susser bank (Mỹ).

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Thời gian: 10:00 – 12:00, Thứ3, ngày 26.03.2024

Tổ chức trực tuyến: Youtube VNSC by Finhay

Với sự tham gia của:

 • Ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch HĐQT, Công ty Chứng khoán Vina (VNSC)
 • Ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng giám đốc, Công ty quản lý quỹ NTP AM
 • Ông Trương Minh Hùng - Giám đốc ESG, Công ty quản lý quỹ UOBAM
 • Ông Lê Minh - Trưởng phòng đầu tư, Công ty quản lý quỹ IPAAM
 • Ông Thành Công (TC) - Chuyên viên phân tích tài chính, Ngân hàng Susser bank (Mỹ). Chủ kênh Youtube Thanh Cong TC với 373k người đăng ký

Tìm hiểu đầy đủ thông tin và tham gia sự kiện tại đây!

Ra mắt vào tháng 11/2022, UVEEF là quỹ đầu tư cổ phiếu ESG đầu tiên tại Việt Nam. Chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán, ông Trương Minh Hùng, Giám đốc Bộ phận ESG UOB Asset Management (Việt Nam)...Đọc thêm

 

2023

Kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 sẽ cao hơn năm 2023 và môi trường lãi suất thấp tiếp tục được duy trì sẽ là nền tảng tốt cho đà tăng của thị trường chứng khoán trong năm 2024...Đọc thêm

 

Tại buổi toạ đàm thường niên lần thứ 8 năm 2023 của Tổ chức Vietnam National Market Practice Group (Nhóm Thông lệ Thị trường Việt Nam) ngày 12/10/2023... Đọc thêm

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) chính thức phân phối chứng chỉ quỹ cổ phiếu UVEEF từ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management Việt Nam ("UOBAM Việt Nam")... Đọc thêm

 

Hiện nay, các sản phẩm đầu tư có tích hợp việc đánh giá ESG vào quy trình đầu tư tại Việt Nam còn khá hạn chế, dù nhận thức về ESG của các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang ngày càng gia tăng... Đọc thêm

 

Bà Thiều Thị Nhật Lệ, TGĐ Cty CP Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) cho rằng, thời điểm này, nhà đầu tư nên xem xét cổ phiếu tiềm năng tốt để tích lũy cho đầu tư dài hạn... Đọc thêm

 

Cty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (UOBAM Việt Nam) - đối tác chiến lược của Ngân hàng United Overseas - UOB Việt Nam giới thiệu các giải pháp đầu tư... Read more

 

Ngân hàng Nhà nước đã hạ lãi suất chính sách để thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp và cũng phát ra những tín hiệu vẫn có khả năng sẽ tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm lãi suất... Read more

 

We are pleased to share that UOB Asset Management (UOBAM) has won 7 awards for the Best of the Best Awards 2023 organised by Asia Asset Management... Read more

2022

UOB Asset Management Vietnam and Mirae Asset Securities Vietnam started partnership with the launch of the United Vietnam ESG Equity Fund... Read more

We are pleased to share that UOB Asset Management (UOBAM) has won 7 awards for the Best of the Best Awards 2023 organised by Asia Asset Management... Read more

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF)... Read more 

Banking on favourable demographics: UOBAM Vietnam. How is the Vietnam market poised for growth and what makes it an investment market that stands out? Read more

Our awards

Giải thưởng của chúng tôi

 

close