• banner 1banner 1

Ban điều hành

 • Học vấn:

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Học viện Quản lý Maastricht, Hà Lan
  • Cử nhân Anh văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm:
  • Tổng Giám Đốc, VAM Việt Nam Fund Management JSC
  • Giám Đốc Điều Hành & Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh, Vietnam Asset Management Ltd
 • MBA
 • Học vấn
  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học kinh tế Tp.HCM)
  • Chứng chỉ CFA
 • Experience
  • CEO, CNAV Investment Counsel
  • CEO, Công ty quản lý quỹ Manulife
 • Học vấn
  • Thạc sĩ Tiếp thị và Truyền thông, Đại học Pantheon Assas , Paris, Pháp
  • Cử nhân Tài chính & Ngân hàng, Đại học Pantheon Assas , Paris, Pháp
 • Experience
  • Giám đốc Sales & Marketing, Aeon Credit Service, Việt Nam
  • Giám đốc chi nhánh, TP Bank, Việt Nam
close