• banner 1banner 1

Cam Kết Bền Vững Của Chúng Tôi

 

Tại UOB Asset Management (UOBAM), tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nhà quản lý quỹ hàng đầu về phát triển bền vững ở châu Á, tạo ra giá trị lâu dài và tác động tích cực cho các bên liên quan, đồng thời tạo điều kiện cho tất cả mọi người tiếp cận các khoản đầu tư bền vững.

Với tư cách là một nhà quản lý tài sản tích cực, UOBAM tin rằng họ có nghĩa vụ ủy thác trong việc phân bổ vốn vào các khoản đầu tư bền vững hơn và là chủ sở hữu tích cực các khoản đầu tư của chúng tôi và với tư cách là bên ký kết Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của Liên hợp quốc (PRI), chúng tôi cam kết áp dụng và thực hiện các nguyên tắc và báo cáo tiến độ thực hiện các nguyên tắc đó. Để đạt được kết quả này, UOBAM đã biến tính bền vững trở thành trụ cột chiến lược quan trọng của công ty, giúp thúc đẩy cam kết và mục đích của chúng tôi hướng tới việc tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư và cộng đồng cũng như giúp họ đạt được mục tiêu và nguyện vọng đầu tư bền vững.

close