• banner 1banner 1

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu United Việt Nam

Quản lý Danh mục đầu tư là dịch vụ UOBAM Việt Nam dành cho các Khách hàng muốn có một danh mục đầu tư riêng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, được xây dựng dựa trên tiêu chí đầu tư cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của từng Khách hàng. Với kinh nghiệm quản lý Danh mục đầu tư nhiều năm tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đội ngũ chuyên gia đầu tư của UOBAM Việt Nam sẽ cung cấp cho Khách hàng giải pháp hiệu quả dựa trên tiêu chí đầu tư của Khách hàng.

United Vietnam Equity Fund

UOBAMV hiện đang cung cấp dịch vụ Quản lý đầu tư cho quỹ United Vietnam Equity Fund (“UVEF”)

 

close