• banner 1banner 1
Phong cách đầu tư

Tại UOBAM Việt Nam, chúng tôi tin rằng một quy trình nghiên cứu đầu tư nghiêm túc và có kỷ luật có thể giúp lựa chọn các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cao từ đó mang lại lợi nhuận đầu tư lâu dài và ổn định. Chúng tôi áp dụng kết hợp lựa chọn cổ phiếu theo cả phương pháp Bottom-Up (từ dưới lên) với trọng tâm là định giá và phương pháp Top-Down (từ trên xuống). Chúng tôi mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao và các công ty được hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam nhờ vào lợi thế nhân khẩu học, xu hướng gia tăng của nhu cầu tiêu dùng trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các công ty được lựa chọn phải có tình hình tài chính ổn định, dòng tiền tự do mạnh và định giá hấp dẫn, đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp và có tầm nhìn xa với thông lệ quản trị công ty tốt. UOBAM Việt Nam tập trung xây dựng danh mục đầu tư chủ động, được đa dạng hóa nhưng không ràng buộc theo cơ cấu danh mục thị trường, từ đó kỳ vọng tạo ra lợi nhuận vượt trội. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro chuyên nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư.

Triết lý & Năng lực đâu tư

 

 • Chúng tôi là những Nhà quản lý năng động, tập trung vào phân tích cơ bản Từ dưới lên được bổ sung bởi nghiên cứu vĩ mô Từ trên xuống để mang lại hiệu quả hoạt động nhất quán.
 • Chúng tôi tập trung vào các công ty Chất lượng được tích hợp với sàng lọc ESG nội bộ trong khi khai thác sự kém hiệu quả về giá trên thị trường để tạo ra hiệu quả lâu dài bền vững.
 • Việc áp dụng Công nghệ Đầu tư bằng cách kết hợp “Con người và Máy móc” trong quy trình đầu tư của chúng tôi để nắm bắt cơ hội chỉ số alpha một cách có hệ thống.
 • Chúng tôi cũng áp dụng cách tiếp cận quản lý rủi ro có kỷ luật để quản lý danh mục đầu tư nhằm đạt được hiệu suất vượt trội được điều chỉnh theo rủi ro.
chuyen-mon-dia-phuong-kinh-nghiem-quoc-te

Chuyên môn địa phương kết hợp với kinh nghiệm quốc tế

Show moreShow less
kha-nang-noi-bo-vung-chac

Khả năng nội bộ vững chắc

Show moreShow less
tieu-chuan-thong-le-tạp-doan-uobam

Tuân theo các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất của Tập đoàn UOBAM

Show moreShow less
 • Đội ngũ đã tập trung duy nhất vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong hơn 12 năm.
 • Các thành viên trong nhóm là những nhà đầu tư có kinh nghiệm tại Việt Nam với kiến thức sâu sắc và kinh nghiệm thực tiễn về thị trường.
 • Nhóm đã quản lý một số quỹ nước ngoài và ủy thác đầu tư vào thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài trong thập kỷ qua.
 • Các thành viên trong nhóm có trình độ chuyên môn vững vàng (CFA, Thạc sĩ, Giấy phép Quản lý Quỹ của SSC).
 • Có hệ thống phân tích doanh nghiệp toàn diện, quản lý danh mục đầu tư, giao dịch và báo cáo.
 • Có các mô hình đầu tư nội bộ đã được kiểm chứng.
 • Nhóm đã xây dựng và duy trì một cơ sở dữ liệu lớn về hơn 110 công ty niêm yết của Việt Nam, chiếm hơn 90% tổng vốn hóa thị trường, trong hệ thống nội bộ của công ty và được cập nhật thường xuyên.

Áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ của Tập đoàn trong việc quản lý quỹ và các ủy thác đầu tư:

 • Quản lý rủi ro đầu tư dựa trên hệ thống
 • Thủ tục thực hiện giao dịch nghiêm ngặt
 • Đáp ứng yêu cầu tuân thủ nội bộ

Áp dụng tự động hóa trong việc thu thập dữ liệu để nâng cao năng suất.

close